Proces verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare