Proces Verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare convocată în format electronic de comisia de cenzori la dată de 30.08.2023