Convocator – şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  16.01.2023, orele 14,30

În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  16.01.2023, orele 14,30.

         ORDINEA DE ZI este următoarea :

  1. Aprobarea proceselor verbale din 21.11.2022, 28.11.2022 (on–line) și 12.12.2022.
  2. Stabilirea datei Adunării Generale Ordinare pentru anul 2023.
  3. Aprobarea Tabloului avocaților Baroului Buzău.
  4. Discutarea Regulamentului privind alegerea delegatului la Congresul avocaților 2023.
  5. Discutarea situației restanțierilor la plata taxelor și contribuțiilor profesionale.
  6. Discutarea sesizării formulată de dl. Gheorghe Ștefan împotriva d-lui av. Dinu Eugen Cristinel.
  7. Discutarea cererilor de continuare a exercitării profesiei de anul 2023, formulate de avocații pensionari.
  8. Diverse.

CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

DECAN :              av. Grigore Daniel Octavian

CONSILIERI :      av. Bădulescu Andrei Marian   

                            av. Băieş Florentina

                            av. Grigore Gheorghe

                            av. Pîrlog Gabriel

                            av. Poteraş Lucica Mihaela

                            av. Tudorancea Mihail Adrian

                            av. Vergu Silviu

                            av. Voicilă Anda Gabriela

dqwedqwd