Convocator – privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  13.03.2023, orele 14,30.

În baza art. 58 lit. b din Legea nr.51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat , decanul baroului convoacă şedinţa Consiliului Baroului Buzău, pentru  data  de  13.03.2023, orele 14,30.

ORDINEA DE ZI este următoarea :

  1. Aprobarea procesului verbal din 20.02.2023.
  2. Validarea dosarelor depuse pentru examenul de primire în profesia de avocat – sesiunea aprilie 2023.
  3. Discutarea Raportului întocmit de dl. av. Pîrlog Gabriel  la sesizarea formulată de d-na av. Ioniță Maria împotriva d-lui av. Bădulescu Marian.
  4. Diverse.

CONSILIUL  BAROULUI  BUZĂU

DECAN :              av. Grigore Daniel Octavian

CONSILIERI :      av. Bădulescu Andrei Marian

                            av. Băieş Florentina

                            av. Grigore Gheorghe

                            av. Pîrlog Gabriel

                            av. Poteraş Lucica Mihaela

                            av. Tudorancea Mihail Adrian

                            av. Vergu Silviu

                            av. Voicilă Anda Gabriela