Anunţ Consiliul Baroului Buzău

Consiliul Baroului Buzău convoacă Adunarea Generală Ordinară a avocaţilor, pentru data de 04.03.2022, orele 14.30, în Sala  de conferințe a Hotelului Pietroasa, cu următoarea ordine de zi :

1.                  Raportul de activitate al Consiliului Baroului Buzău  şi al Consiliului de Administraţie al CAA Filiala Buzău pentru anul 2021.

2.                  Raportul Comisiilor de Cenzori ale Baroului Buzău şi CAA Filiala Buzău pentru anul 2021.

3.                  Aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru Baroul Buzău şi CAA Filiala Buzău ,  pentru anul 2022.

4.                  Alegerea delegatului la Congresul avocaţilor din România –  2022.

5.                  Diverse.

Facem precizarea că participareași exprimarea votului pentru ordinea de zi pot fi făcuteși prin delegat, formularul de împuternicire urmând a fi pus la dispoziție la sediul Baroului Buzău.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară  nu va putea avea loc la data şi ora stabilită , următoarea Adunare Generală Ordinară  va fi pe 18.03.2022, orele 14.30 în aceeași locație, cu aceeaşi ordine de zi.

 DECAN,

Av. Grigore Daniel Octavian