Anunț Adunarea Generală Ordinară a avocaților pentru data de 07.03.2024