Anunț Adunarea Generală Electivă din data de 04.09.2023