Anunț Adunarea Generală a Avocaţilor 

legal-2

Consiliul Baroului Buzău convoacă Adunarea Generală a Avocaţilor pentru data de 04.09.2023, orele 15:00 în Sala de Conferinţe a Hotelului Pietroasa Buzău, cu următoarea ordine de zi :

1.  Alegerea organelor de conducere ale Baroului Buzău. Depunerea candidaturilor se face conform Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea Adunării Generale de alegeri a organelor de conducere ale Baroului Buzău  , adoptat prin Hotărârea  nr. 2   din 26.06.2023 a Consiliului Baroului Buzău  – regulament afișat și disponibil la sediul Baroului Buzău.

2.  Diverse.