Caută în acest site

Prima pagină
Baroul Buzău
Anunț examen primire în profesie ca avocat 27 iun 2017
27 iunie 2017

ANUNŢ


UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA anunţă organizarea examenului de primire în profesie ca avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea SEPTEMBRIE 2017.

Examenul se va desfăşura în data de 01.09.2017.

Examenul se va SUSŢINE ÎN MOD UNITAR, în cadrul Institutului Naţional de Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi se va desfăşura prin INPPA, cu sediul în Bucureşti, Str. Vulturilor, nr. 23, sector 3.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului UNBR, republicat, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 242/17.06.2017 a Consiliului UNBR şi se vor depune în perioada 03.07.2017 (ora 8,00) – 31.07.2017 (ora 16,00) la Secretariatul Baroului Buzău. Cererea tipizată se pune la dispoziţie de către Baroul Buzău, iar la solicitarea candidaţilor, contra cost, pentru suma de 50 lei, Baroul Buzău poate pune la dispoziţia acestora şi tematica şi bibliografia pentru examen.
 
Cererea va fi însoţită de următoarele acte :
- certificat de naştere, în copie certificată pentru conformitate;
- actul de identitate, în copie; 
- diploma de licenţă în copie legalizată ; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995, se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
- dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original ;
- certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii ;
- certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluarea psihiatrică; 
- dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin Regulament, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior ;
- un document oficial care atestă că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise la cel puţin trei materii din cele prevăzute în programa examenului de definitivat în profesia de avocat (organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal).
- certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.
Menţionăm că entitatea desemnată de Consiliul Baroului Buzău pentru eliberarea certificatului privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi evaluarea psihiatrică, este Gruparea de Cabinete Individuale „Nicolae Titulescu” (fosta Policlinică Municipală 23 August).

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 243 din 17.06.2017 a Consiliului UNBR – anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului UNBR şi sunt publicate pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro).

Taxa de înscriere la examen:
- 1.000 lei şi se va achita în contul INPPA Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2017”, respectiv „ Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2017”.


DECAN,
Av. Tudorancea Mihail-Adrian
 
Lista candidați înscriși la examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016
19 august 2016

Lista cu candidaţii înscrişi la examenul de primire în profesia de avocat - sesiunea septembrie 2016, validată în şedinţa Consiliului Baroului Buzău din 18.08.2016

 

1. DEFINITIVI

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

CNP

Situaţia dosarului

1

Alexandru M. Iulia Alina

2790707293090

Validat sub rezerva de a aduce copia de pe certificatul de casatorie , in termen de 5 zile, de la afisare.

2

Mare G.Florentina-Luiza

2841021102350

Validat

3

Turea S Razvan

1810211420093

Validat sub rezerva de a aduce o copie de pe dovada vechimii de 5 ani, in fuctia de consilier juridic , in termen de 5 zile , de la afisare


2. STAGIARI

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidatului

CNP

Situaţia dosarului

1

Berbec M. Laurentiu Ovidiu

1820413375503

Validat

2

Habără Gh. Geanina Florentina

2930821100134

Validat

3

Irimescu R .Alexandru

1860407330802

Validat

4

Medeleanu T. Florina Georgiana

2900308100156

Validat

5

Neculai A.Razvan -Alex

1920426105028

Validat

6

Odobescu Gh. Maria Costina

2860812100199

Validat

7

Plăpană R.Mihaela

2791230106619

Validat sub rezerva de a aduce copie de pe certificatul de casatorie, in termen de5 zile, de la afisare

8

Stănișor D. Ramona -Elena

2891009104276

Validat

9

Teiș Gh. Alina- Cristina

2920206104273

ValidatDECAN,

Av. Tudorancea Mihail Adrian

 
Anunț organizare examen primire profesie avocat 19 sep 2016
20 iulie 2016

ANUNŢ

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA anunţă organizarea examenului de primire în profesie ca avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea SEPTEMBRIE 2016.

Examenul se va desfăşura în data de 12.09.2016.

Examenul se va desfăşura la INPPA central şi la centrele teritoriale, BAROUL BUZĂU fiind arondat la CENTRUL TERITORIAL INPPA BRAŞOV.

Cererile de înscriere a candidaţilor la examen, însoţite de actele prevăzute în Regulamentul de examen anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului UNBR, republicat, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 97/04.06.2016 a Consiliului UNBR şi, se vor depune în perioada 19.07.2016 – 17.08.2016 la secretariatul Baroului Buzău. Cererea tipizată se pune la dispoziţie de către Baroul Buzău,iar la solicitarea candidaţilor, contra cost, pentru suma de 50 lei, Baroul Buzău poate pune la dispoziţia acestora şi tematica şi bibliografia pentru examen.

Cererea va fi însoţită de următoarele acte:

 

 • certificat de naştere, în copie certificată;
 • actul de identitate, în copie; diploma de licenţă în copie legalizată; în cazul în care diploma de licenţă s-a obţinut după anul 1995 se va depune şi copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
 • dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
 • certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
 • certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi o evaluarea psihiatrică; 
 • dovada promovării, în condiţiile prevăzute prin Regulament, a examenului de definitivare în funcţia juridică îndeplinită anterior;
 • un document oficial care atestă că examenul de definitivare în altă profesie juridică a cuprins şi probe scrise la cel puţin trei materii din cele prevăzute în programa examenului de definitivat în profesia de avocat (organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal).
 • certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calităţii de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

 

Menţionăm că entitatea desemnată de Consiliul Baroului Buzău pentru eliberarea certificatului privind starea de sănătate a candidatului, incluzând şi evaluarea psihiatrică, este Gruparea de Cabinete Individuale „Nicolae Titulescu” (fosta Policlinică Municipală 23 August).

Regulamentul de examen, tematica şi bibliografia sunt cele aprobate prin Hotărârea nr. 98 din 04.06.2016 a Consiliului UNBR – anexă la Hotărârea nr. 04/2011 a Consiliului UNBR şi sunt publicate pe pagina de web a UNBR (www.unbr.ro).

Taxele de înscriere la examen:

 

 • 1.000 lei şi se va achita în contul INPPA Bucureşti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR Sucursala Unirea – Bucureşti, cu menţiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „ Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

 

  

DECAN, 
Av. Tudorancea Mihail-Adrian
 
Noutăți 21 martie 2016
22 martie 2016

(Faceți click pe titlurile cu roșu închis pentru a vedea documentele respective în format PDF)

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe:

 • Anexa nr. 1 - Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R.
 • Anexa nr. 2 - Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru
 • Anexa nr. 3 - Raport de activitate al Departamentului de Coordonare a Asistenței Judiciare al U.N.B.R.
 • Anexa nr. 4 - Minuta Consfătuirii de lucru a Departamentului de Coordonare al Asistenței Judiciare al U.N.B.R., 11-12 martie 2016
 • Anexa nr. 5 - Litigiile în care Uniunea Națională a Barourilor din România are calitate procesuală
 • Anexa nr. 6 - Decizia nr. 56 din 27 martie 2013 prin care se aprobă organigrama Uniunii Naționale a Barourilor din România începând cu anul 2013, cuprinsă în anexa la decizie.
 • Anexa nr. 7 - Decizia nr. 2 din 03.07.2015 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România privind coordonarea activităților de conducere executivă curentă realizate de Comisia Permanentă
 • Anexa nr. 8 – Informații relative la conlucrarea dintre membrii Comisiei Permanente și decanii Barourilor
 • Anexa nr. 9 - Extras din rapoartele de activitate ale barourilor prezentate în adunările generale în vederea realizării unor schimburi de experiență cu celelalte barouri
 • Anexa nr. 10 - Informații statistice comunicate de barouri la solicitarea U.N.B.R.
 • Anexa nr. 11 - Informări destinate corpului profesional, transmise prin newsletter în perioada mai 2015 - februarie 2016
 • Anexa nr. 12 - Raport de fundamentare a continuării proiectului privind aplicarea Avizului 16(2013) al CCJE: “O Europă a dreptului și a justiției”
 • Anexa nr. 13 - Decizia nr. 15 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece Recursul în Interesul Legii privind fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995
 • Anexa nr. 14 - Propunere de structură pentru „Regulamentul procedurii disciplinare în profesia de avocat”
 • Anexa nr. 15 - Corespondența purtată de U.N.B.R. cu Ministerul Justiției privind asigurarea efectivității dreptului legal de folosință al barourilor asupra spațiilor din incinta instanțelor
 • Anexa nr. 16 - Raport de activitate al Departamentului de pregătire profesională inițială din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 17 - Raport de activitate al Departamentului de formare profesională continuă din cadrul I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 18 - Referat tehnic privind transmiterea în sistem videoconferință către entitățile care și-au manifestat opțiunea de a participa online la Conferințele I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 19 - Comunicări ale centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.
 • Anexa nr. 20 - Activitatea de cercetare în cadrul I.N.P.P.A. concretizată în puncte de vedere, studii, diverse materiale cu conținut științific, solicitate de Comisia Permanentă, Consiliul UNBR și barouri
 • Anexa nr. 21 - Corespondența dintre Uniunea Națională a Barourilor din România și Consiliul Superior al Magistraturii privind curatela

2. Raportul administratorilor privind situația financiară anuală la 31 decembrie 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

3. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al Uniunii Naționale a Barourilor din România

4. Raportul Comisiei Centrale de Cenzori privind situația financiar-contabilă pe anul 2015 a Uniunii Naționale a Barourilor din România

5. Raportul de activitate al Comisiei Centrale de Disciplină aferent perioadei martie 2015 - martie 2016

 
REGULAMENT desf. alegeri cal. membru al Consiliului de Administrație al Filialei Buzău a Casei...
23 februarie 2016

REGULAMENTUL
pentru desfăşurarea alegerilor pentru calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Filialei Buzău a Casei de Asigurări a AvocaţilorArt. 1
Adunarea Generală a Filialei C.A.A. Buzău va avea loc la data de 26.02.2016, orele 14.00 în Sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa Buzău, aşa cum a fost stabilit în şedinţa Consiliului Baroului Buzău din 27.01.2016.
Adunarea Generala a Filialei C.A.A. lucrează legal în prezenta majorităţii membrilor săi, conform legii nr. 51/1995, Statutului profesiei de avocat si Statutului C.A.A.

Citeşte mai departe...
 
Anunț AGO 2016
23 februarie 2016

STIMAŢI COLEGI,Consiliul Baroului Buzău convoacă Adunarea Generală Ordinară a avocaţilor, pentru data de 26.02.2016, orele 14,30, în Sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa, cu următoarea ordine de zi :
1. Raportul de activitate al Consiliului Baroului Buzău  şi al Consiliului de Administraţie al CAA Filiala Buzău pentru anul 2015.
2. Raportul Comisiilor de Cenzori ale Baroului Buzău şi CAA Filiala Buzău pentru anul 2015. 
3. Aprobarea Bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru Baroul Buzău şi CAA Filiala Buzău ,  pentru anul 2016.
4. Desemnarea delegaţilor Baroului Buzău la Congresul avocaţilor din România – martie  2016.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administraţie al CAA Filiala Buzău( 3 membri) şi a membrilor supleanţi .
6. Discutarea propunerii  de stabilire a unor onorarii minimale pentru activitățile avocațiale.
7. Discutarea colaborării cu instanțele de judecată și măsurile necesare pentru îmbunătățirea acestei colaborări.
8. Diverse.

În cazul în care Adunarea Generală Ordinară  nu va putea avea loc la data şi ora stabilită , următoarea Adunare Generală Ordinară  va fi pe 11.03.2016, orele 14,30 în Sala de conferinţe a Hotelului Pietroasa, cu aceeaşi ordine de zi.
Materialele pentru Adunarea Generală vor fi vizualizate pe site-ul Baroului Buzău la o dată care va fi anunţată ulterior, în momentul finalizării acestora.


DECAN,
Av. Tudorancea Mihail – Adrian
 
Hotărârea nr.1 din 02 sep 2015
17 septembrie 2015
Hotărârea nr.1 din 02 sep 2015
Citeşte mai departe...
 
Proces verbal 07 sep 2015
17 septembrie 2015

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 07.09.2015
                        
Astăzi, data de mai sus are loc, la sediul Baroului Buzău, ședința membrilor Consiliului Baroului Buzău, convocată  și prezidată de  Decanul Baroului Buzău – av. Tudorancea Mihail-Adrian.

ORDINEA DE ZI este următoarea :
1. Discutare probleme organizatorice.
2. Alegerea Prodecanului Baroului Buzău.
3. Diverse.


Citeşte mai departe...
 
Ofertă amenajare birouri
03 septembrie 2015
Ofertă amenajare birouri
Citeşte mai departe...
 
Rezoluția Congresului Avocaților 2015 privind punerea în aplicare a principiilor și recomand...
03 septembrie 2015

Rezoluția Congresului Avocaților 2015 privind punerea în aplicare a principiilor și recomandărilor Avizului 16 al CCJE

Rezoluția Congresului Avocaților 2015 privind punerea în aplicare a principiilor și recomandărilor Avizului 16 al CCJE
Citeşte mai departe...
 
Mai departe...
<< Start < Înapoi 1 2 3 4 Înainte > Sfârşit >>

Rezultate 1 - 110 din 342
© 2017 Baroul Buzau
Webdesign: George Acu